O projekcie

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0008/20 pt. „Dolnoślązacy na swoim!”

Okres realizacji Projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-12-31

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie 106 osób młodych, wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w wieku od 18 do 29 lat z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r., w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez: szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez udzielenie dotacji na utworzenie przedsiębiorstw 100 z nich, a także poprzez udzielenie wsparcia pomostowego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Uczestnicy

Grupa docelowa projektu to 106 osób (54 kobiety i 52 mężczyzn). Będą to osoby wyłącznie bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności). Wsparcie skierowane jest w szczególności do mieszkańców (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miast średnich lub miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj: Bielawy, Bolesławca, Dzierżoniowa, Głogowa, Jawora, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Kłodzka, Legnicy, Lubania, Lubina, Nowej Rudy, Oleśnicy, Oławy, Polkowic, Świdnicy, Świebodzic, Wałbrzycha, Ząbkowic Śląskich, Zgorzelca i Złotoryi.

Planowane efekty

  • 106 osób weźmie udział w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • dotacje na utworzenie przedsiębiorstw zostaną udzielone 100 osobom wyłącznie biernym zawodowo lub bezrobotnym niezarejestrowanym w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności).
  • wsparcie pomostowe zostanie udzielone 100 osobom wyłącznie biernym zawodowo lub bezrobotnym niezarejestrowanym w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Wartość projektu: 5 144 491,33 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 335 777,29 zł
Projekt współfinansowany z budżetu państwa.

Lider projektu: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Partnerzy projektu: Fundacja Kobe, Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości

Przewiń na górę